mediator.co.il

פורום גישור

מנהלי הפורום:
מאיה שפירא מגשרת
מאיה שפירא מגשרת
מאיה שפירא עורכת דין ומגשרת מומחית בתחום..
הודעות רלוונטיות מהפורום:
כניסה לפורום

בוררות- יישוב סכסוכים מקצועי ואובייקטיבי


צדדים המגיעים לעימותים עקב מחלוקות מקצועיות, כספיות או אחרות, יכולים לנהל הליך של בוררות שזו שיטה ליישב סכסוכים בין גורמים שונים כאלטרנטיבה להליך המשפטי.
בדרך התנהלות זו, הבורר שומע את מה שיש לכל אחד מהצדדים לומר בעניין המחלוקת ובהתאם להתרשמותו ולניסיונו הרב הוא מקבל החלטה.
החלטתו נקראת פסק בורר ואם אחד הצדדים לסכסוך או שניהם אינם מקבלים את קביעתו, הם יכולים לערער על כך.

שני הצדדים בדרך כלל באמצעות עורכי הדין של כל אחד מהם מחליטים מי יהיה הבורר ביניהם, בהתאם ליכולותיו ולעלות הישיבות בגין שירות זה.
הם גם אלה שקובעים עמו מה יהיה סדר הדין ומה יכלול הליך הבוררות.

במקרים מסוימים מחליטים הצדדים כי הבורר ייתן בפסק הבוררות משקל רב יותר לשיקולי נוהג עסקי, צדק ומוסר.
חוק הבוררות נחקק בשנת 1968 ובשלבים מאוחרים יותר נוספו לו תיקונים.
האחד בשנת 1974 והשני בשנת 2008, בדבר תוספת ערעור והנמקה ולכן נקרא תיקון מספר 2 .

 
 תוכן העניינים של המאמר

הסכם הבוררות
תנאי הבוררות
מסלול הבוררות
אחריותו של הבורר
שכר הטרחה של הבורר
החלפת בורר
מהלך הדיונים בבוררות
עדים המוזמנים לדיון הבוררות
אי הגעת אחד הצדדים לדיון הבוררות
פסק הבוררות
הגשת ערעור על פסק הבוררות
סיכום
טיפים
 
 
הסכם הבוררות

הסכם הבוררות שנחתם בין הצדדים הוא הבסיס לרצון שלהם לקיים את ההתדיינות כדי לסיים את המחלוקות ביניהם, כדי שלא יהיה צורך להגיע לערכאות משפטיות.
בהסכם שנחתם בין הצדדים רשומה דרך ההתנהלות והכללים השונים שעל פיהם יתנהל הדיון.
בסיס ההסכם הוא מתן גושפנקה לבורר לנהל את הדיון בין הצדדים באופן ענייני, כדי לקבל את מלוא המידע, לשוחח עם הצדדים ועל פי המכלול כולו, הבורר יגיע להכרעה.תנאי הבוררות

הסכם הבוררות כולל עשרים ואחד סעיפי כללים שהדיון מתנהל בהתאם אליהם.
על הצדדים לקבל מראש את כל הכללים הללו אלא אם החליטו שני הצדדים על החרגת כלל אלה או אחר.

הבורר מקבל סמכות על פי הסכם זה לפעול בדרך בה הוא נוהג כבורר גם בתיקים אחרים.
הוא יבקש לגבות עדויות, לקבל מסמכים שונים, יבקש מהצדדים לענות על שאלות בנושא המחלוקות, למנות מומחים שיתנו את חוות דעתם המקצועית, וכך יעזרו לבורר לקבל החלטה מושכלת.

כל ישיבות הבוררות מתועדות כדי לוודא בעת הצורך שלא נפלו טעויות מהותיות.מסלול הבוררות

הצדדים מחליט מהו מסלול הבוררות המקובל עליהם מתוך האפשרויות הבאות:

בוררות במסלול מקוצר
מסלול ייחודי המאפשר לבורר לקבל את מלוא המידע הרלוונטי והמסמכים. הבורר בוחן את מלוא המידע, מסיק מהמסמכים את המסקנות ועל פיהן הוא מכריע בתיק בוררות זה. הבורר אינו מזמן את הצדדים, עדים או מומחים אלא מכין פסק בוררות תוך פרק זמן קצר, לאור הנתונים שהובאו בפניו.

בוררות במסלול פסק סופי
זוהי בוררות במסלול פסק סופי שמתקבלת בסופה הכרעה ואין לצדדים אפשרות עתידית לערער עליה.
הליך זה מסתיים תוך פרק זמן קצר יחסית, הבורר מגבש את החלטתו על פי הנתונים שהוצגו בפניו ומגיש לצדדים את פסק הבוררות שעליו אין להם יכולת לערער.

בוררות במסלול ערעור ברשות
בוררות במסלול ערעור ברשות בית המשפט הוא מהלך בוררות שבסופו קיימת אפשרות להגיש ערעור על פי סעיף 29ב לחוק הבוררות.

בוררות במסלול ערעור בזכות
במהלך הבוררות במסלול זה קיימת לצדדים אפשרות לערער על עניין מסוים המצריך תיקון טעות מהותית כמו לדוגמה הבנה שגויה של סעיף בהסכם שגררה חישוב חשבונאי שגוי.

בוררות Last Offer Arbitration""
במהלך בוררות במסלול זה קיימת לצדדים אפשרות לבחור בין כמה הצעות המוצעות להם על ידי הבורר, לצורך פתרון הסכסוך.

בוררות המשלבת גם גישור
במסגרת הליך הבוררות אפשר גם לגשר בין הצדדים על ידי הצעות שונות לפתרונות מעשיים שיהיו מקובלים על שניהם.
בדרך זו מגשרים בין פערים רבים וכך נוצרת אפשרות מעשית לסוף מסלול הבוררות ולהכרעת פסק הבורר.

בוררות במסלול מקוצר
מסלול ייחודי המאפשר לבורר לקבל את מלוא המידע הרלוונטי והמסמכים. הבורר בוחן את מלוא המידע, מסיק מהמסמכים את המסקנות ועל פיהן הוא מכריע בתיק בוררות זה. הבורר אינו מזמן את הצדדים, עדים או מומחים אלא מכין פסק בוררות תוך פרק זמן קצר, לאור הנתונים שהובאו בפניו.
 

 
אחריותו של הבורר

בורר מחויב לאחר קבלת המינוי לבצע הליך בוררות הוגן, לנהוג בנאמנות כלפי כל אחד מהצדדים המסוכסכים.
אם הבורר לא נהג כדין ומעל באמונם של הצדדים זכאי הצד הנפגע לתבוע תרופות וגם פיצויים עקב הפרת החוזה.שכר הטרחה של הבורר

הבורר מגיש הצעת מחיר לעלויות הבוררות עצמה וההוצאות הנלוות כמו הקלטות של הדיונים וחוות דעת של מומחים.
שני הצדדים אמורים לאשר את העלויות שנקבעו ולהעביר תשלומים על פי לוח התשלומים שייקבע.החלפת בורר

הן הבורר והן הצדדים יכולים לבקש להפסיק את הליך הבוררות עם הבורר הנוכחי ולהמשיך את התהליך עם בורר אחר.
בית המשפט יחליט אם למנות בורר אחר או להמשיך את ההתדיינות בין כתלי בית המשפט.
קיימים אף מקרים שבית המשפט ידרוש מהבורר הנוכחי להחזיר את מלוא שכר הטרחה או חלק ממנו ללקוחות.מהלך הבוררות

לאורך כל הליך הבוררות מתנהלים בו דיונים ענייניים בדומה לאלו הנערכים בבית המשפט.
כל צד נדרש לענות על שאלותיו של הבורר, כל הנוכחים כולל עורכי הדין שומעים את הנאמר.
כמו כן שומעים כולם את חוות הדעת המקצועיות של מומחים בתחומם עד סיומו של התהליך כולו.

במהלך כל הדיונים מתקיים תיעוד הכולל רישום פרוטוקול של כל העדויות בכתב או באמצעות הקלטת כל מה שנאמר בחדר הישיבות.עדים המוזמנים לדיון הבוררות

הבורר מזמן עדים שונים שעדותם אקוטית והיא תשפוך אור על פרטי המקרה.
עד המעיד בהליך בוררות דינו זהה לזה המעיד בבית המשפט, ולכן יש לו חסיונות וזכויות שוות.אי הגעת אחד הצדדים לדיון

אם אחד הצדדים לא הגיע לדיון שנקבע מראש, בסמכותו של הבורר להמשיך את הדיונים בלעדיו ואף לתת בהיעדרו את פסק הבוררות.פסק הבוררות

בתום הליך הבוררות, מחויב הבורר להגיש את פסק הבוררות המנומק תוך שלושה חודשים. לאחר שהצדדים מקבלים את פסק הבוררות, הם יכולים לבצע כמה מהלכים:
 • להעביר את המסמך לבית המשפט כדי שיקבל תוקף של פסק דין וייתר את הצורך בהמשך הליך משפטי בבית המשפט.
   
 • אפשר להגיש בקשה לבורר לתקן תוך שלושים יום את פסק הדין אם לדעתם קיימת טעות בתיאור של נכס או אדם, טעויות חשבונאיות, טעות סופר השמטה של מידע חשוב או שפסק הבוררות אינו מכיל מידע אקוטי לגבי נושאים כמו שכר טרחה של עורכי הדין, ריביות או הוצאות אחרות שחלו על הצדדים.
   
 • לאחר הליך בוררות רגיל, יש אפשרות לבקש לבטל את פסק הבוררות אם קיימות עילות של עיוות דין על פי סעיף 24 לחוק. את הבקשה יש להגיש תוך ארבעים וחמש יום מהגשת הבקשה לביטול תוקפו של פסק הבוררות או בתוך חמישה עשר יום מהיום בו הוגשה בקשה לאישור וכל זמן שלא חלפו עדיין ארבעים וחמישה הימים מהיום שבו הועבר פסק הבוררות.
   
 • אם סוג הבוררות היה עם אופציית ערכאת ערעור בפני בורר על פי סעיף 21 לחוק קיימות כמה דרכים להמשך התהליך:
 • הגשת ערעור לבורר שנקבע על פי ערכאת הערעור בתוך שלושים יום.
 • הגשת בקשה לביטול פסק הבוררות עקב אחד מהסיבות הללו:
  • סעיף 24 (9) כיון שתוכנו של פסק הבוררות מנוגד לתקנות הציבור.
  • סעיף 24 (10) עקב קיומה של עילה שבית המשפט מבטל את פסק הבוררות הסופי שאין עליו ערעור.
 • אם בוצע הליך בוררות שיש בו אפשרות לבקשת רשות ערעור על פסק הבורר בפני בית המשפט עקב טעות יסודית שמובילה לעיוות דין, יבוקש ערעור.
   
 • במקרים מסוימים בסמכותו של בית המשפט לבטל את פסק הבוררות או לבקש לבטל אותו. מי שירצה לערער על החלטה זו רשאי לפנות לרשות השופטת.

   
הגשת ערעור על פסק הבוררות

על פי סעיף 24 לחוק אפשר להגיש ערעור אם במסלול שנבחר קיימת אופציה כזו.
הערעור יוגש על פי כללי הקבע בתוספת הראשונה לחוק ועילות ביטול על פסק הבורר יוכלו להתקבל רק על פי סעיף 24 זה.

מסלול ערעור על פי סעיף 21א לחוק הבוררות, באופציה זו על הבורר לנמק את פסק הבוררות.
אם הצדדים יחליטו לערער על פסק הבורר הם יקבעו ערכאה המורכבת מבורר אחד או שלושה בוררים שהם אנשי מקצוע כמו מהנדס או אדריכל, בתחום הסכסוך הקיים בין הצדדים.

אם אחד הצדדים מבקש לבטל פסק בוררות במסלול זה, הבקשה תתקבל רק במקרים קיצוניים כמו מעשי עיוות דין, מרמה או תקנות הציבור.סיכום

הליך בוררות הוא הליך מעשי, ענייני ומהיר המקביל לצורת התנהלות הקיימת בבית המשפט.
לנוכח העומס הרב בבתי המשפט זו דרך מומלצת כיוון שבמקרים רבים הפסיקה של הבורר תהיה זהה להחלטתו של השופט, אך הסאגה המשפטית באמצעות בורר תסתיים תוך פרק זמן קצר הרבה יותר.טיפים

 
 
לנוכח העובדה שקיימים כמה סוגים של בוררויות, יש לקבל החלטה מראש מהו התהליך המתאים ביותר לתיק הספציפי.
קיימת אפשרות לערער על פסק הבוררות אם קיים חשש לעיוות דין עקב סיבות מסוימות.
  סמכויותיו של הבורר ומהלך הדיונים זהה להתנהלות בבית המשפט אך מדובר בהליך קצר הרבה יותר לסיום  הסכסוך.

 

בוררות - שאלות פופלאריות של גולשים

בוררות מבית המשפט
28/05/2017 20:04   |   עופר

רציתי לברר, היום לאחר הדיון הראשון נשלחנו לבוררות כדי לנסות ולהגיע להסכם גירושין בצורה יפה ע"י סיוע משפטי. שנינו הסכמנו לכך אבל רציתי לדעת מה קורה במקרה שאחד הצדדים יבקש שלום בית? מה קורה אם צד אחד לא מעוניין בשלום בית? האם הסיוע המשפטי ימשיך כרגיל וינסו להגיע להסכם גירושין? תודה מראש!

הליך בוררות
07/05/2019 17:26   |   רתם

שלום לכם, בן זוגי לשעבר הציע לי לפתור סכסוך מסוים שקיים בינינו באמצעות תהליך בוררות, אני לא ממש מתמחה בזה, אז אשמח לשמוע האם זה דומה לתהליך גישור או שזה משהו שונה

בוררות על נכס
14/06/2019 04:56   |   עופר

אני וזוגתי  לשעברבסכסוך ארוך לגבי נכס שהיה לנו. הצעתי לה שנלך לבוררות, היא סירבה. כרגע המצב תקוע. מה האפשרויות שעומדות לרשותי, בטרם אני פונה לבית משפט בעניין?

בוררות
28/07/2019 09:27   |   חיים

ערב טוב, אשמח לדעת מה הכללים של בוררות, מי יכול להיות בורר בהליך בין בני זוג ואיך משלמים לו?

הליך גישור תקוע
20/02/2017 11:55   |   בנצי

ומעכבת את כל התהליך שנמשך חודשים ארוכים ארוכים. המגשר טוען שהוא לא רוצה ללחוץ עליה אבל אין התקדמות והכל תקוע איך מתקדמים בכל זאת? אולי אפשר לעבור לתהליך בוררות שם בעצם הבורר קובע ולא רק מביא את הצדדים להסכמהעסקים מובילים בתחום בוררות

נמצאו 5 תוצאות עבור

בוררות

, מציג תוצאות 1 - 5
מוסכם מרכז גישור בפריסה ארצית
מוסכם - מרכז גישור ארצי מורכב ממגשרים רבים המתמחים בסוגי גישור שונים ונותנת שירות בכל רחבי הארץ. חזון המרכז הוא להנגיש את שירותי הגישור לכלל האנשים ולאפשר שימוש בהליכי גישור טרם הגעה לבית המשפט. בבעלות הקבוצה מספר גופים מובילים בתחום הגישור. ביניהם:..

10 סניפים ברחבי הארץ תל אביב


חייג: 072-3316000
מוסכם מרכז גישור בפריסה ארצית
עו"ד אולין וינשטיין - מגשרת

שמריהו לוין 7 חיפה


חייג: 072-3301620
עו"ד אולין וינשטיין - מגשרת
אמיר זימן - עו"ד ומגשר
עורך-דין אמיר זימן, נשוי ואב ל- 4 ילדים, בוגר בי"ס "חקלאי" בפרדס חנה ובוגר קורס חובלים של חיל הים. עו"ד זימן סיים את לימודי המשפטים (LL.B) באוניברסיטת חיפה והוסמך כעורך דין בשנת 1999. בנוסף, עורך-דין זימן הינו בעל תואר ראשון..

פרדס חנה ותל אביב פרדס חנה-כרכור


אמיר זימן - עו"ד ומגשר
טלי ורד קינן - מגשרת ועורכת דין
בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב ותואר שני במשפטים במסלול של גישור ויישוב סכסוכים מאוניברסיטת בר-אילן, שבמסגרתו אף הוסמכתי כמגשרת. התמחתי במשרד מוביל בתחום האזרחי בכלל ובתחום לשון הרע בפרט. מיד לאחר התמחותי התחלתי לעבוד במשרד עו"ד..

הקליטה 3 אשדוד


טלי ורד קינן - מגשרת ועורכת דין
דליה עוזדור מגשרת

טופח 12 להבים


חייג: 072-3301075
דליה עוזדור מגשרת
קהילת מגשרים - בואו הצטרפו
Copyright © 2021 mediator.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מגשרים מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום המגשרים
דברו עם מגשר מנוסה ומקצועי עוד היום
אנחנו עובדים עם המגשרים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!