הסכם הבוררות שנחתם בין הצדדים הוא הבסיס לרצון שלהם לקיים את ההתדיינות כדי לסיים את המחלוקות ביניהם, כדי שלא יהיה צורך להגיע לערכאות משפטיות.

הסכם הבוררות

בהסכם שנחתם בין הצדדים רשומה דרך ההתנהלות והכללים השונים שעל פיהם יתנהל הדיון.

 

בסיס ההסכם הוא מתן גושפנקה לבורר לנהל את הדיון בין הצדדים באופן ענייני, כדי לקבל את מלוא המידע, לשוחח עם הצדדים ועל פי המכלול כולו, הבורר יגיע להכרעה.

תנאי הבוררות

הסכם הבוררות כולל עשרים ואחד סעיפי כללים שהדיון מתנהל בהתאם אליהם.

 

על הצדדים לקבל מראש את כל הכללים הללו אלא אם החליטו שני הצדדים על החרגת כלל אלה או אחר.

 

הבורר מקבל סמכות על פי הסכם זה לפעול בדרך בה הוא נוהג כבורר גם בתיקים אחרים.

 

הוא יבקש לגבות עדויות, לקבל מסמכים שונים, יבקש מהצדדים לענות על שאלות בנושא המחלוקות, למנות מומחים שיתנו את חוות דעתם המקצועית, וכך יעזרו לבורר לקבל החלטה מושכלת.

 

כל ישיבות הבוררות מתועדות כדי לוודא בעת הצורך שלא נפלו טעויות מהותיות.

מסלול הבוררות

הצדדים מחליט מהו מסלול הבוררות המקובל עליהם מתוך האפשרויות הבאות:

בוררות במסלול מקוצר

מסלול ייחודי המאפשר לבורר לקבל את מלוא המידע הרלוונטי והמסמכים. הבורר בוחן את מלוא המידע, מסיק מהמסמכים את המסקנות ועל פיהן הוא מכריע בתיק בוררות זה. הבורר אינו מזמן את הצדדים, עדים או מומחים אלא מכין פסק בוררות תוך פרק זמן קצר, לאור הנתונים שהובאו בפניו.

בוררות במסלול פסק סופי

זוהי בוררות במסלול פסק סופי שמתקבלת בסופה הכרעה ואין לצדדים אפשרות עתידית לערער עליה.

 

הליך זה מסתיים תוך פרק זמן קצר יחסית, הבורר מגבש את החלטתו על פי הנתונים שהוצגו בפניו ומגיש לצדדים את פסק הבוררות שעליו אין להם יכולת לערער.

בוררות במסלול ערעור ברשות

בוררות במסלול ערעור ברשות בית המשפט הוא מהלך בוררות שבסופו קיימת אפשרות להגיש ערעור על פי סעיף 29ב לחוק הבוררות.

בוררות במסלול ערעור בזכות

במהלך הבוררות במסלול זה קיימת לצדדים אפשרות לערער על עניין מסוים המצריך תיקון טעות מהותית כמו לדוגמה הבנה שגויה של סעיף בהסכם שגררה חישוב חשבונאי שגוי.

בוררות "Last Offer Arbitration"

במהלך בוררות במסלול זה קיימת לצדדים אפשרות לבחור בין כמה הצעות המוצעות להם על ידי הבורר, לצורך פתרון הסכסוך.

בוררות המשלבת גם גישור

במסגרת הליך הבוררות אפשר גם לגשר בין הצדדים על ידי הצעות שונות לפתרונות מעשיים שיהיו מקובלים על שניהם.

 

בדרך זו מגשרים בין פערים רבים וכך נוצרת אפשרות מעשית לסוף מסלול הבוררות ולהכרעת פסק הבורר

בוררות במסלול מקוצר

מסלול ייחודי המאפשר לבורר לקבל את מלוא המידע הרלוונטי והמסמכים. הבורר בוחן את מלוא המידע, מסיק מהמסמכים את המסקנות ועל פיהן הוא מכריע בתיק בוררות זה. הבורר אינו מזמן את הצדדים, עדים או מומחים אלא מכין פסק בוררות תוך פרק זמן קצר, לאור הנתונים שהובאו בפניו.

אחריותו של הבורר

בורר מחויב לאחר קבלת המינוי לבצע הליך בוררות הוגן, לנהוג בנאמנות כלפי כל אחד מהצדדים המסוכסכים.

 

אם הבורר לא נהג כדין ומעל באמונם של הצדדים זכאי הצד הנפגע לתבוע תרופות וגם פיצויים עקב הפרת החוזה

שכר הטרחה של הבורר

הבורר מגיש הצעת מחיר לעלויות הבוררות עצמה וההוצאות הנלוות כמו הקלטות של הדיונים וחוות דעת של מומחים.

 

שני הצדדים אמורים לאשר את העלויות שנקבעו ולהעביר תשלומים על פי לוח התשלומים שייקבע.

החלפת בורר

הן הבורר והן הצדדים יכולים לבקש להפסיק את הליך הבוררות עם הבורר הנוכחי ולהמשיך את התהליך עם בורר אחר.

 

בית המשפט יחליט אם למנות בורר אחר או להמשיך את ההתדיינות בין כתלי בית המשפט.

 

קיימים אף מקרים שבית המשפט ידרוש מהבורר הנוכחי להחזיר את מלוא שכר הטרחה או חלק ממנו ללקוחות.

 

בוררות

מהלך הבוררות

לאורך כל הליך הבוררות מתנהלים בו דיונים ענייניים בדומה לאלו הנערכים בבית המשפט.

 

כל צד נדרש לענות על שאלותיו של הבורר, כל הנוכחים כולל עורכי הדין שומעים את הנאמר.

 

כמו כן שומעים כולם את חוות הדעת המקצועיות של מומחים בתחומם עד סיומו של התהליך כולו.

 

במהלך כל הדיונים מתקיים תיעוד הכולל רישום פרוטוקול של כל העדויות בכתב או באמצעות הקלטת כל מה שנאמר בחדר הישיבות

עדים המוזמנים לדיון הבוררות

הבורר מזמן עדים שונים שעדותם אקוטית והיא תשפוך אור על פרטי המקרה.

 

עד המעיד בהליך בוררות דינו זהה לזה המעיד בבית המשפט, ולכן יש לו חסיונות וזכויות שוות.

אי הגעת אחד הצדדים לדיון

אם אחד הצדדים לא הגיע לדיון שנקבע מראש, בסמכותו של הבורר להמשיך את הדיונים בלעדיו ואף לתת בהיעדרו את פסק הבוררות.

פסק הבוררות

בתום הליך הבוררות, מחויב הבורר להגיש את פסק הבוררות המנומק תוך שלושה חודשים. לאחר שהצדדים מקבלים את פסק הבוררות, הם יכולים לבצע כמה מהלכים:

 

 • להעביר את המסמך לבית המשפט כדי שיקבל תוקף של פסק דין וייתר את הצורך בהמשך הליך משפטי בבית המשפט.
 • אפשר להגיש בקשה לבורר לתקן תוך שלושים יום את פסק הדין אם לדעתם קיימת טעות בתיאור של נכס או אדם, טעויות חשבונאיות, טעות סופר השמטה של מידע חשוב או שפסק הבוררות אינו מכיל מידע אקוטי לגבי נושאים כמו שכר טרחה של עורכי הדין, ריביות או הוצאות אחרות שחלו על הצדדים.
 • לאחר הליך בוררות רגיל, יש אפשרות לבקש לבטל את פסק הבוררות אם קיימות עילות של עיוות דין על פי סעיף 24 לחוק. את הבקשה יש להגיש תוך ארבעים וחמש יום מהגשת הבקשה לביטול תוקפו של פסק הבוררות או בתוך חמישה עשר יום מהיום בו הוגשה בקשה לאישור וכל זמן שלא חלפו עדיין ארבעים וחמישה הימים מהיום שבו הועבר פסק הבוררות.
 • אם סוג הבוררות היה עם אופציית ערכאת ערעור בפני בורר על פי סעיף 21 לחוק קיימות כמה דרכים להמשך התהליך:
 • הגשת ערעור לבורר שנקבע על פי ערכאת הערעור בתוך שלושים יום.
 • הגשת בקשה לביטול פסק הבוררות עקב אחד מהסיבות הללו:
  • סעיף 24 (9) כיון שתוכנו של פסק הבוררות מנוגד לתקנות הציבור.
  • סעיף 24 (10) עקב קיומה של עילה שבית המשפט מבטל את פסק הבוררות הסופי שאין עליו ערעור.
 • אם בוצע הליך בוררות שיש בו אפשרות לבקשת רשות ערעור על פסק הבורר בפני בית המשפט עקב טעות יסודית שמובילה לעיוות דין, יבוקש ערעור.
 • במקרים מסוימים בסמכותו של בית המשפט לבטל את פסק הבוררות או לבקש לבטל אותו. מי שירצה לערער על החלטה זו רשאי לפנות לרשות השופטת.

הגשת ערעור על פסק הבוררות

על פי סעיף 24 לחוק אפשר להגיש ערעור אם במסלול שנבחר קיימת אופציה כזו.

 

הערעור יוגש על פי כללי הקבע בתוספת הראשונה לחוק ועילות ביטול על פסק הבורר יוכלו להתקבל רק על פי סעיף 24 זה.

 

מסלול ערעור על פי סעיף 21א לחוק הבוררות, באופציה זו על הבורר לנמק את פסק הבוררות.

 

אם הצדדים יחליטו לערער על פסק הבורר הם יקבעו ערכאה המורכבת מבורר אחד או שלושה בוררים שהם אנשי מקצוע כמו מהנדס או אדריכל, בתחום הסכסוך הקיים בין הצדדים.

 

אם אחד הצדדים מבקש לבטל פסק בוררות במסלול זה, הבקשה תתקבל רק במקרים קיצוניים כמו מעשי עיוות דין, מרמה או תקנות הציבור.

סיכום

הליך בוררות הוא הליך מעשי, ענייני ומהיר המקביל לצורת התנהלות הקיימת בבית המשפט.

 

לנוכח העומס הרב בבתי המשפט זו דרך מומלצת כיוון שבמקרים רבים הפסיקה של הבורר תהיה זהה להחלטתו של השופט, אך הסאגה המשפטית באמצעות בורר תסתיים תוך פרק זמן קצר הרבה יותר.

 

טיפים

 

לנוכח העובדה שקיימים כמה סוגים של בוררויות, יש לקבל החלטה מראש מהו התהליך המתאים ביותר לתיק הספציפי.
קיימת אפשרות לערער על פסק הבוררות אם קיים חשש לעיוות דין עקב סיבות מסוימות.
סמכויותיו של הבורר ומהלך הדיונים זהה להתנהלות בבית המשפט אך מדובר בהליך קצר הרבה יותר לסיום  הסכסוך.

צדדים המגיעים לעימותים עקב מחלוקות מקצועיות, כספיות או אחרות, יכולים לנהל הליך של בוררות שזו שיטה ליישב סכסוכים בין גורמים שונים כאלטרנטיבה להליך המשפטי.

 

בדרך התנהלות זו, הבורר שומע את מה שיש לכל אחד מהצדדים לומר בעניין המחלוקת ובהתאם להתרשמותו ולניסיונו הרב הוא מקבל החלטה.

 

החלטתו נקראת פסק בורר ואם אחד הצדדים לסכסוך או שניהם אינם מקבלים את קביעתו, הם יכולים לערער על כך.

 

שני הצדדים בדרך כלל באמצעות עורכי הדין של כל אחד מהם מחליטים מי יהיה הבורר ביניהם, בהתאם ליכולותיו ולעלות הישיבות בגין שירות זה.
הם גם אלה שקובעים עמו מה יהיה סדר הדין ומה יכלול הליך הבוררות.

 

במקרים מסוימים מחליטים הצדדים כי הבורר ייתן בפסק הבוררות משקל רב יותר לשיקולי נוהג עסקי, צדק ומוסר.

 

חוק הבוררות נחקק בשנת 1968 ובשלבים מאוחרים יותר נוספו לו תיקונים.

 

האחד בשנת 1974 והשני בשנת 2008, בדבר תוספת ערעור והנמקה ולכן נקרא תיקון מספר 2 .

מאיה שפירא
מאיה שפירא
מאיה שפירא - מגשרת ועורכת דין

מנהלת פורום גישור ויועצת

מאיה שפירא – עורכת דין ומגשרת, מנוסה וותיקה בתחום גישור גירושין וגירושים במשפחה. הקימה ומנהלת את מרכז מוסכם – מרכז גישור ארצי המציע שירותי גישור גירושין ברמה הגבוהה ביותר.

שאלות גולשים מהפורום בנושא בוררות

בוררות

ערב טוב, אשמח לדעת מה הכללים של בוררות, מי יכול להיות בורר בהליך בין בני זוג ואיך משלמים לו?

הודעות בפורום פורום גישור 28/07/2019
בוררות על נכס

אני וזוגתי  לשעברבסכסוך ארוך לגבי נכס שהיה לנו. הצעתי לה שנלך לבוררות, היא סירבה. כרגע המצב תקוע. מה האפשרויות שעומדות לרשותי, בטרם אני פונה לבית משפט בעניין?

הודעות בפורום פורום גישור 14/06/2019
בוררות על נכס

אני וזוגתי  לשעברבסכסוך ארוך לגבי נכס שהיה לנו. הצעתי לה שנלך לבוררות, היא סירבה. כרגע המצב תקוע. מה האפשרויות שעומדות לרשותי, בטרם אני פונה לבית משפט בעניין?

הודעות בפורום פורום גישור 14/06/2019
בוררות על נכס

אני וזוגתי  לשעברבסכסוך ארוך לגבי נכס שהיה לנו. הצעתי לה שנלך לבוררות, היא סירבה. כרגע המצב תקוע. מה האפשרויות שעומדות לרשותי, בטרם אני פונה לבית משפט בעניין?

הודעות בפורום פורום גישור 14/06/2019
הליך בוררות

שלום לכם, בן זוגי לשעבר הציע לי לפתור סכסוך מסוים שקיים בינינו באמצעות תהליך בוררות, אני לא ממש מתמחה בזה, אז אשמח לשמוע האם זה דומה לתהליך גישור או שזה משהו שונה

הודעות בפורום פורום גישור 07/05/2019
בוררות מבית המשפט

רציתי לברר, היום לאחר הדיון הראשון נשלחנו לבוררות כדי לנסות ולהגיע להסכם גירושין בצורה יפה ע"י סיוע משפטי. שנינו הסכמנו לכך אבל רציתי לדעת מה קורה במקרה שאחד הצדדים יבקש שלום בית? מה...

הודעות בפורום פורום גישור 28/05/2017
גישור ובוררות זה לא אותו דבר?

לא הבנתי

הודעות בפורום פורום גישור 20/07/2015
הליך גישור תקוע

בסכסוך בין אחים אחות פנתה למגשרת האח שיתף ומשתף פעולה עם המגשרת אבל האחות שיצרה קשר עם המגשרת מעכבת את התהליך היא צריכה לתת תשובה בנוגע להצעה שהציע האח אבל היא לא נותנת תשובה ומעכבת...

הודעות בפורום פורום גישור 20/02/2017