enter-article מזונות – כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול - מרכז מגשרים ארצי
גישור » מאמרים וחדשות » מזונות – כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

מזונות – כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

במאמר זה נסקור את נושא המזונות על כל היבטיו ונתייחס למגוון נקודות חשובות בתחום זה כך שהנכם מקבלים מדריך מקיף אשר יענה על שאלות רבות ושונות בתחום. בין הנושאים נבין מהם מזונות, סוגי מזונות עיקריים, כיצד סכום המזונות מחושב ועוד וגם נציין מס' מקרים אשר נידונו בבתי-המשפט באשר לדמי מזונות.

מהם מזונות?

מזונות הינם תשלומים חודשיים אשר מטרתם לפרנס את המקבל אותם והם כוללים הוצאות מזון, שכר-דירה או משכנתא, ביגוד והנעלה, הוצאות חינוך ובריאות, חשבונות הבית ועוד. את המזונות מחוייב לשלם הבעל לאשתו ולילדיו.
תשלומי המזונות באים על-מנת להבטיח את רציפות חיי הילדים וזאת כדי שלא ייפגעו בשל תהליך גירושין שעברו ההורים, כאשר דמי המזונות משולמים אחת לחודש.

סוגי מזונות עיקריים

בעת גירושין בין בני הזוג בית המשפט או בית הדין עשויים לדרוש מהאב בתשלום 2 סוגי מזונות עיקריים למשפחתו והינם מזונות ילדים ומזונות אישה עליהם נרחיב עתה:

 • מזונות ילדים – מטרתם של דמי מזונות אלו היא להבטיח את רווחתם וקיומם של ילדי האב גם לאחר הגירושין ופירוק השותפות עם האם. ההנחה מאחורי חוק זה הינה כי האב אחראי לילדיו גם אם אינו גר עימם עוד וכי כיוון שהילדים נמצאים עם האם, על האב בדרך המזונות לסייע בהתמודדות עם ההוצאות השונות הכרוכות בגידול וקיום הילדים.
 • מזונות אישה – מטרתם של דמי מזונות אלו היא להבטיח את קיומה של האישה במהלכו של תהליך הפרידה וזאת כאשר בני הזוג עדיין נשואים. הליך הפרידה מתארך לעיתים ולכן במצב כזה בני הזוג נחשבים עדיין נשואים ועקב זאת מחוייב הבעל להמשיך לכלכל את אישתו. דמי המזונות ישולמו עד מתן הגט באופן רשמי והינם נקבעים עפ"י רמת החיים אליה הורגלה האישה בעת הנישואין וכן בהתאם למצב הכלכלי של בני הזוג.
 • מזונות מעוכבת – דמי מזונות אשר נפסקים לחובת הבעל אשר נמנע מלהעניק גט לאשתו וזאת לאחר שבית משפט קבע זאת רשמית. דמי מזונות אלו עשויים להיות גבוהים מהמקובל על-מנת להוות זרז למתן הגט לאישה מידי הבעל.

קביעת סכום המזונות

האב יהיה חייב בתשלום מזונות לילדיו עד הגיעם לגיל 18 וכן במהלך שלוש השנים בהם משרתים הם בצבא, יחוייב האב לשלם שליש ממזונותיהם בתקופה זו.
דמי המזונות נחלקים באופן הבא:

 • עד גיל 6 – האב משלם את מזונות ילדיו באופן מוחלט.
 • גילאי 15-6 – האב משלם באופן אבסולוטי את מזונות ילדיו ההכרחיים.
 • גילאי 18-15 – חובה משותפת של ההורים על מזונות ילדיהם.
 • שירות צבאי – האב מחוייב בתשלום שליש ממזונות ילדיו.

סכום המזונות נקבע בידי בית המשפט לפי מספר גורמים עיקריים:

 • צרכיו ההכרחיים של הילד אשר בהם יישא באופן אבסולוטי האב.
 • צרכיו של הילד כדין צדקה ופה חייבים שני ההורים באופן שווה.
 • כושר ההשתכרות ורמת ההשתכרות של ההורים.
 • רמת החיים אשר היתה נהוגה בבית עד לפרידה.
 • צרכים מיוחדים אשר חלים על הילד כגון טיפולים רפואיים או הוצאות מיוחדות אחרות אשר באות לטובתו האישית.

חשוב לציין כי ישנו סכום מינימאלי של דמי מזונות והינו 1,200 ש"ח לחודש לילד. סכום זה אינו דורש כל הוכחה בבית המשפט והקטין זכאי לסכום זה מרגע שתביעת המזונות בעניינו הוכחה.

באלו מקרים פטור הבעל מתשלום דמי מזונות?

ישנם מקרים ספציפיים בהם הבעל פטור מלשלם לאישה דמי מזונות והינם:

 • כאשר הבעל מוכיח כי אשתו קיימה יחסי מין עם גבר אחר וזר או עשתה מעשה כיעור כמו בילוי עימו בחדר מלון.
 • במידה והאישה עובדת מחוץ לבית ומשתכרת יפה למחייתה, הבעל רשאי עפ"י ההלכה לא לשלם לה מזונות.
 • במידה והאישה עזבה את בית הבעל ללא כל סיבה מוצדקת (בהלכה נקרא אמתלה מבוררת), אזי לא ישלם הבעל מזונות.

האם דמי המזונות צמודים למדד?

דמי המזונות אכן צמודים למדד יוקר המחייה והינם מתעדכנים כל 3 חודשים. כך, כל תשלום אשר אינו משולם בזמן ישא עימו הפרשי ריבית והצמדה. במידה ודמי המזונות נקבעו בידי בית הדין הרבני, אזי החובות יוצמדו לתוספת היוקר וכן לא יחוייבו בריבית.

מה עושים במידה והבעל לא משלם דמי מזונות?

במקרים בהם הבעל אינו משלם דמי מזונות, ניתן לגבות אותם בעזרתם של הלשכה להוצאה לפועל. נשים אשר הכנסתן אינה גבוהה ואין להן מכונית על שמן יכולות לגבות את דמי המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי.
במידה ולא ניתן כלל לגבות את מזונות הילדים מהאב כיוון שברח לחו"ל, הינו בכלא, אין כל רכוש על שמו או כספים לגבות ממנו, אזי ניתן להגיש תביעת מזונות עבור הנכדים כנגד הסבתא והסבא (הורי האב) וזאת עפ"י החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט 1959.

מתי ישנה זכאות בקבלת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי?

אמא לילד אחד לפחות אשר לזכותה נפסק כי על האב/בן זוגה לשלם דמי מזונות, אך אין היא פנתה להוצאה לפועל בכדי לממש פסק דין זה וכן אינה מסוגלת לכלכל את עצמה תהיה זכאית לקבל דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
גובהם של דמי המזונות אשר ישלם המוסד לביטוח לאומי ייקבעו עפ"י פסיקתו של בית המשפט או עפ"י חוק המוסד לביטוח לאומי – יהיה זה הנמוך מבין השניים.

האם סכום המזונות ניתן לשינוי לאחר פסיקתו?

סכום המזונות ניתן לשינוי שכן תמיד יש אפשרות להגדיל או להפחית את גובה דמי המזונות. שינוי גובה דמי המזונות אפשרי במידה וחל שינוי נסיבות עובדתי אשר הינו מהותי ואכן מצדיק זאת כמו לדוגמא שינוי צרכי הילדים ו/או יכולותיו של האב לשלם את דמי המזונות אשר נקבעו.
להלן מס' מקרים אשר נידונו בבתי המשפט בישראל ונקבע בהם כי יכולו שינויים בגובה דמי המזונות המשולמים:

1. הפחתת סכום דמי מזונות ילדים בייצוגה של עו"ד ורד לוי
מקרה בו האם דרשה תשלום דמי מזונות גבוהים במיוחד ומנגד עו"ד ורד לוי תבעה כי על האב יהיה לשלם סכום מזונות ילדים אשר הינו ריאלי בו האב יוכל לעמוד וכן לכלכל עצמו בכבוד. על האב נפסק לשלם סכום של כ-6,600 ש"ח לחודש עבור מזונות ל-3 ילדים (2,220 ש"ח לילד) ואילו עו"ד המייצגת אותו הצליחה להפחית את הסכום לכ-3,000 ש"ח לחודש (1,000 ש"ח לילד)


2. הקלה בתנאי תשלום מזונות/הוצאה לפועל מזונות
במקרה נוסף, על האב נפסק לשלם סכום גבוה במיוחד של דמי מזונות ילדים ועו"ד המייצג אותו הצליח להקל בתשלום הנפסק ולשנותו כך שתשלום המזונות על סך 20,000 ש"ח נפרס לכ-24 תשלומים, כמו גם הושגה דחיית החיוב הראשוני במספר חודשים.
מדובר בהחלטה חריגה שכן בית המשפט דואג מאוד לרווחת הילד באשר לתשלום מזונות ילדים, אך במקרה הנידון היתה התחשבות באב בכדי שיצליח לשלם את גובה דמי המזונות ולא יהיה צורך בסנקציות כגון עיקול חשבון הבנק, עיקול משכורות, הוצאות צווים ועוד.

עוד באותו נושא

מדריך מגשרים

מדריך מגשרים

כבר בשנות השמונים נאלצו בתי המשפט בישראל להתמודד עם בעיית של עומס תיקים ודיונים, כתוצאה מכך נוסף לחוק בתי המשפט תקנה שמאפשרת להפנות מתדיינים...

בוררות מול גישור – כל ההבדלים

בוררות מול גישור – כל ההבדלים

  אומנם במסלולים של לימוד גישור מלמדים גם קורסים שעוסקים בבוררות, אך נדמה שאין דברים יותר שונים משני המסלולים האלו   במהלך השנים...

חוק הגישור החדש - המדריך המקיף למתגרש

חוק הגישור החדש - המדריך המקיף למתגרש

ביולי 2016 כל הנושא של עולם הגירושים עבר שינוי מקיף, זאת בעקבותו כניסתו של "החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה". משמעות החוק היתה, זוגות אשר...

בוררות – לעבור דרך הבורר

בוררות – לעבור דרך הבורר

כדי למנוע סחבת של בתי-משפט וכאבי ראש בלתי נגמרים פונים לבוררות במעמד צד שלישי ומגיעים להסכמה מהירה ויעילה בין כל הצדדים   סכסוך בין צדדים...

גישור אצל מטפלת זוגית – איך זה עובד?

גישור אצל מטפלת זוגית – איך זה עובד?

עבור רבים מאתנו, הבית והאנשים הקרובים לנו מהווים מקור תמיכה אל מול הקונפליקטים היומיומיים איתם אנו נאלצים להתמודד. לעתים, עם זאת, הבית הוא...

string(65) "גישור אצל מטפלת זוגית – איך זה עובד?"